O výzkumném projektu Praxe do firem

Projekt Praxe do firem vznikl v reakci na neuspokojivý stav praktického vzdělávání v České republice. Aktuálně zjišťuje formou dotazníkového šetření potřeby zaměstnavatelů v oblasti praktického vzdělávání a hledá potenciál pro zlepšení spolupráce mezi školami a sociálními partnery v jejich okolí.

Mezi základní problémy praktického vzdělávání v České republice se řadí:

Stisknutím tohoto tlačítka se dostanete na výběr článků, zabývajících se problematikou technického vzdělávání v České republice

Dotazník

Dotazník obsahuje 8 otázek, které se zaměřují na vnímané problémy v oblasti praktické výuky, výhody praktické výuky na půdě firmy. Zároveň zkoumá oblíbenost jednotlivých forem spolupráce mezi firmami a školami.

Prezentace výsledků

Na těchto stránkách si můžete prohlédnout výsledky průzkumu s interaktivními grafy a vysvětlujícími komentáři.